Vad kostar det att låna

Räkna och ansök

Månadskostnad
kr/mån
med exempelränta %

Kostnaden beror på storleken på lånebeloppet, återbetalningstiden samt ränta och läggs upp i en så kallad betalplan. I lånesnurran ovan kan du, med hjälp av en exempelränta, få en ungefärligt besked om vad ett lån skulle kosta dig.

Så här beräknas kostnad och ränta

På låneavtalet anges den återbetalningstid och det belopp du har valt. Du betalar den ränta som anges på månadsavierna. Räntan räknas ut beroende på återbetalningstid samt belopp. Vi har i vissa fall rätt att ändra räntan, men måste då meddela dig. Första betaldagen är den sista dagen i månaden efter den månad då utbetalning skedde.

Om betalning inte görs till Wasa Kredit i tid, kommer dröjsmålsränta om en särskild årlig räntesats på 24 procent tas ut.

Beräknat som annuitet
I räknesnurran räknar vi med annuitet. Det innebär att du, på ditt lån, betalar av (amorterar) mindre i början och mer på slutet. Vilket gör att du får en lika stor månadskostnad under hela tiden.

Lös lånet i förtid kostnadsfritt

Du kan lösa hela lånet i förtid och det kostar dig ingenting.

Det går också bra att utan avgift extraamortera på lånet. Då ändras betalplanen till de nya betalningsvillkoren.

Ring oss på telefon 08-635 36 00 eller skicka ett mejl till  så hjälper vi dig. Var noga med att ange personnummer alternativt lånenummer när du kontaktar oss via mejl.

Om du ångrar dig

Om du av någon anledning inte vill ha lånet du precis ansökt om kan nyttja din ångerrätt genom att meddela Wasa Kredit inom 14 dagar från den dag du ingick avtalet. *Upplupen ränta tillkommer. Kontakta vår kundtjänst på telefon 08-635 36 00 så hjälper vi dig. 

Så fungerar det att låna