Leasa transportbil

Leasa din transportbil genom Wasa Kredit

Driver du ett företag med behov av en eller flera transportbilar? Då är leasing ett mycket fördelaktigt val – du slipper binda upp kapital och kan enkelt budgetera för ditt fordonsinnehav, samtidigt som vare sig företagets balansräkning eller checkkredit belastas. Dessutom kan du dra av halva momsen på leasingkostnaden och i vissa fall helt undvika förmånsbeskattning.

Att leasa företagets transportbil är enkelt, tryggt och lika förmånligt för både små och stora företag. Särskilt gynnsamt är det om fordonet i första hand används i tjänsteutövningen, vilket oftast är fallet i de branscher som utnyttjar transportbilar.

Fördelar med leasing av transportbil

  • Det blir enklare att budgetera. Dina kostnader är kända och du undviker överraskningar
  • Perfekt för företag som saknar likvida medel för ett fordonsköp
  • Halva momsen på leasingavgiften är avdragsgill, inklusive den första förhöjda hyran. I vissa fall är hela momsen avdragsgill (se nedan)
  • Företaget undviker att binda upp kapital och behåller sitt expansionsutrymme
  • Leasinghyran är helt avdragsgill mot företagets resultat
  • Transportbilar kan vanligen undgå förmånsbeskattning då de primärt utnyttjas i tjänst
  • Eventuellt övervärde på restvärdet efter avtalets slut tillfaller leasingkunden
  • Du kör alltid en modern, säker, miljövänlig och tillförlitlig bil                                                          

 

Villkor för att undantas från förmånsbeskattning

Ett transportfordon används i många fall uteslutande i tjänsten, vilket innebär att det inte klassas som förmånsbil. Så här definierar Skatteverket vad som krävs för skattefrihet:
Skatteplikt för bilförmån uppkommer inte för den som använt förmånsbil i endast ringa omfattning [...]. Med ringa omfattning avses ett fåtal tillfällen per år och en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil (prop. 1993/94:90 s. 94). För skattefrihet krävs att båda förutsättningarna är uppfyllda.Leasa transportbil till din verksamhet

Under vissa specifika förutsättningar kan hela momsen vara avdragsgill när du leasar en transportbil. Först och främst måste fordonet räknas som lastbil i momssammanhang. Det innefattar (utöver tunga lastbilar) bilar med flak, alternativt skåpbilar där förarhytt och skåp är indelade i separata karosserienheter.

Så fungerar det att leasa transportbil

Eftersom Wasa Kredit är märkes- och leverantörsoberoende har du full frihet att välja precis det eller de transportbil som ditt företag behöver. Ett villkor vid alla former av leasing är dock att fordonet inte får vara momssmittat, vilket i korthet innebär att momsen inte är avdragsgill om den redan betalats. Det är med andra ord inte möjligt att leasa ett fordon som tidigare ägts av en privatperson. Läs mer om hur billeasing fungerar.

Kontakta mig om ett leasingupplägg

Hur mycket det kostar och vilket upplägg du bör välja beror bland annat på dina behov och ditt företags förutsättningar. Fyll i formuläret nedan så kontaktar en säljare dig för att skräddarsy ett upplägg som är anpassat för dig.


*Obligatoriska fält

Populära transportbilar

Eftersom Wasa Kredit är märkes- och leverantörsoberoende har du full frihet att välja precis det eller de transportbil som ditt företag behöver. Vi har tagit fram ett antal populära transportbilar som du kan läsa mer om.